დაჯავშნის პირობები

  სასტუმროს დაჯავშნისათვის სავალდებულოა სარეზერვაციო შესატანის გადახდა, რომელიც განისაზღვრება ცხოვრების ერთ დღის ღირებულების საფასურით. ჯავშნის გაუქმების შემთხვევაშ საჭიროა გვაცნობოთ ერთი კვირით ადრე. სხვა შემთხვევაში წინასწარი შესატანი უკან აღარ ბრუნდება.
 
საბანკო რეკვიზიტები:
ა/ნ GE86TB7218236010100002
ბანკის კოდი: TBCBGE22
 

 


 

top